Naujienos

Konteinerinis laivas – tai krovininis laivas kurio ilgis apie 70-394 m, ir pervežantis nuo 250 iki 14 tūkst. 20 pėdų konteinerių tuo pačiu metu

15 february 2010

Konteinerinis laivas – konteineriniai laivai naudojami pervežti krovinius, iš anksto supakuotus į konteinerius, kurių masė su kroviniu siekia nuo 10 iki 40 tonų. Konteineriniai laivai išsiskiria didelėmis angomis virš denio, kuris palengviną tokią sunkią operaciją, kaip horizontalus krovinių judėjimas triume. Konteineriniuose laivuose krovimo prietaisų nėra (gearless containerships): krovos darbai atliekami usto įrenginiais, vadinamais terminalais.

Konteinerių krautuvai tradiciškai skirstomi į dvi grupes: plaukiojantys vandenyne ir laivai tiektuvai. Konteineriniai laivai plaukiojantys vandenyne, teikia konteinerių transportavimo paslaugas pagrindiniais maršrutais tarp didžiausių įvairių žemynų uostų. Šiuo metu tokių konteinerinių laivų talpa siekia iki 9000 konteinerių.

Konteineriniai laivai pagal savo triumų konstrukciją turi vertikalius vadovus konteinerių montavimui ir sutvirtinimui. Bendras atviro denio vidurkis yra 80-85%, kuris pasiekiamas dvigubu ar trigubu liuko dangčių prietaisu. Pontono tipo liukų dangčiai leidžia patogiai talpinti konteinerius ant denio talpyklų.

Pastaraisiais metais talpinant konteinerius laivuose ant 4-5 aukštų denio, tarp konteinerių yra dedamos paramos – statramsčiais pritvirtinami konteineriai, kurie suteikia didesnį stabilumą visoms talpykloms denyje. Siekiant denio talpyklas apsaugoti nuo sąlyčio su jūros bangomis, kur viršvandeninis bortas yra mažesnis nei 8 metrai yra pratesiami antstatai arba skydeliai. Saugios laivybos požiūriu didžiausia problema konteineriniams laivams yra užtikrinti laivo stabilumą, kuris tiktų įvairiems krovos variantams.

Yra dar keletas priežasčių, iš kurių svarbiausia aukštas bortas, denio krovinių prieinamumas, dagalų sąnaudos kelyje. Dirbant dideliais atstumais vyksta dideli laivo atargų pokyčiai reiso metu, kuris reikalauja priimti didelį kiekį vandens balasto cisternose. Talpinant kurą ir vandenį naudojami ne tik dvigubą dugną turintys rezervuarai, bet ir jų šonai. Vidutinė šoninės cisternos naudojamos balastui, o žemesnės balastui ir kurui. Dvigubų šonų įrengimai konteineriniuose laivuose leidžia išspręsti nemažai problemų: užtikrina laivo stiprumą, sudaro dėžės formos triumus, racionaliai išdėstyti kuro ir balasto cisternas. Kuro ir balasto cisternos išdėstomos šachmatų tvarka, taip užtikrinama laivo apdaila, bet kokiomis eksploatavimo sąlygomis. Bendra balasto cisternų talpa konteineriniuose laivuose sudaro nuo 20 iki 40% dedveito. Prieš išplaukiant į reisą balasto cisternos yra užpildomos nuo 50 iki 70 %, o likusi dalis užpildoma pagal išnaudojamo kuro kiekį.

Konteineriniuose laivuose tiektuvuose paprastai telpa iki 400 konteinerių. Jų veikimo ypatumas yra tas, kad tokių laivų atvykimo į uostus procentas yra didesnis, taip pat aptarnaujami ir smulkūs uostai, kurie dažniausiai neturi specializuotos krovos įrangos. Tai lėmė konteinerinių laivų statybą su laivagalio pandusu ir denio kranais. Šiuo atveju, konteineriai ant rampos prietatomi sunkvežimiais, o laivo autokranas kelia juos į akių lygį.

Gaminant antros ir trečios kartos konteinerinius laivus laikomasi tam tikrų nustatymų – Panamos kanalo šliuzo dydis (ilgis 298 m, plotis 32,2 m, gylis 12 m). Laivai pagaminti atsižvelgiant į Panamos kanalo dydį, yra vadinami "Panamax".

Konteineriai su 4480 TEU krovinių talpa vadinami "OVERPANAMA". Konteinerio tonažas padidėjo dėl antvandeninio borto, kuris kaikuriais atvejais pasiekdavo 12 m. Konteineriai triumuose paprastai sudedami 7-10 eilių pločio ir 6-9 pakopų aukščio, ant denio – iki 13 eilių pločio ir 3-5 pakopų aukščio.

Konteinerinių laivų krovinių skyriai yra dėžės formos, sudarytos iš vandeniui nepralaidžių pertvarų ir pertvarų įrengtų kraštinėse cisternose. Iš pradžių talpyklos buvo daromos tokių dydžių kaip ir 20 ir 40 pėdų konteineriai 8 pėdų aukščio.

Konteinerinių laivų krovininių triumų stogai gaminami pontono tipo, per visą plotį atidaromi liukai. Liukų dangčiai turi būti taip sutvirtinti, kad galėtų atlaikyti savo svorį supimo metu.

Egzistuoja ir ro-ro tipo konteinerinių laivų. Šio dizaino laivų krovininiai skyriai yra sujungti.

Žemiau pateikta konteinerių vežėjų planai kurių talpa 1300 ir 3300 TEU.

« atpaka uz sarakstu